Kinderen met een taalstoornis

Afdrukken

De leerlingen met spraak- of taalontwikkelingsstoornissen zitten bij ons op school in aparte klassen.

Deze zeer gevarieerde groep kinderen wordt niet zomaar in klassen ingedeeld volgens hun leeftijd. Er worden kleine klasgroepen gevormd waarbij de kinderen worden ingedeeld volgens taalontwikkelings- en communicatieniveau, algemeen ontwikkelingsniveau, sociaal-emotionele ontwikkeling, … . Binnen de groep is er ook nog differentiatie nodig. Dit is maatwerk.

We trachten elk kind tot een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau te brengen, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. Dit kan optimaal als er samengewerkt wordt in een multidisciplinair team. Ook ouders worden als actieve partner in het team betrokken.

In al onze klassen wordt doorheen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan taal gewerkt. Naast de schoolse vaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan andere gebieden waaronder de sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, … . Kenmerkend voor onze didactiek is het trager tempo en de veelvuldige herhaling. De verwerkingstijd voor audio-verbale info verloopt namelijk trager. Via verschillende kanalen wordt de taal aangeboden. Niet enkel het auditieve maar ook het visuele kanaal wordt daarbij aangesproken met als doel een maximale integratie van de aangeboden taal.

CONTACTEER ONS

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO
Vzw Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

 

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search