Kinderen met een autismespectrumstoornis

Afdrukken

Onze school biedt aangepast onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid.

De kinderen krijgen een individueel gericht aanbod binnen kleine klasgroepen.

Bij de samenstelling van deze klassen staat het sociaal-emotioneel welbevinden voorop. Dit heeft als gevolg dat er zeer veel gedifferentieerd moet worden. Elk kind krijgt een eigen leertraject, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen.

Schoolse vaardigheden worden hoofdzakelijk individueel of in kleine groepjes aangebracht. Voor een aantal vakken worden methodes (of delen van methodes) van het gewoon onderwijs gebruikt, voor andere vakken worden methodes gehanteerd die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Kinderen met beperktere leermogelijkheden krijgen een aangepast programma waarbij het accent nog meer ligt op het aanleren van functionele vaardigheden = functionele werking.

In deze doelgroep leggen we een zeer groot accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling, (zelf)redzaamheid, communicatie, werkhouding en vrijetijdsvaardigheden.

Om de groei- en leerkansen zoveel mogelijk te stimuleren creëren we een duidelijke, gestructureerde en veilige omgeving. We zorgen voor voorspelbaarheid en verduidelijking, we bieden visuele ondersteuning op het niveau van het kind en we scheppen een rustig klimaat door het reduceren van prikkels.

Onze ASS-werking steunt op een multidisciplinaire teamwerking waarbij de zorgvragen individueel benaderd worden. Elk teamlid werkt met het kind vanuit zijn eigen disciplinaire invalshoek en zorgt voor voldoende afstemming in het aanbod. Ouders zijn zeer belangrijke partners binnen deze teamwerking.

CONTACTEER ONS

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO
Vzw Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

 

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search