Over onze school

Afdrukken

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

  • Kleuter- en lager onderwijs voor kinderen die slechthorend of doof zijn, kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis of kinderen met een autismespectrumstoornis
  • Binnen de school en binnen elk type is er

- een afdeling voor buitengewoon kleuteronderwijs

- een afdeling voor buitengewoon lager onderwijs

  • De school heeft een ondersteuningsteam type 7 en maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk diverGENT

CONTACTEER ONS

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO
Vzw Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

 

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search