Ondersteuningsnetwerk

Afdrukken

Vanuit BuBaO Sint-Lievenspoort bieden wij ondersteuning type 7 aan in het basisonderwijs voor kinderen met een auditieve beperking en kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis (STOS). Wij doen dit in samenwerking met alle ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen en indien nodig ook daarbuiten.

Onze school maakt ook deel uit van het ondersteuningsnetwerk "diverGENT" voor kinderen met een (gemotiveerd) verslag basisaanbod, type 3 en type 9.

https://divergent.gent/

 

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO
Vzw Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

 

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search