Afdrukken

Privacy- en aansprakelijkheidsverklaring website van de school

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de school. Elke bezoeker van deze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden en beelden als eender welke andere vorm, wordt door de school enkel als informatie ter beschikking gesteld. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend: tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de school. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens van welke vorm ook, zoals die vermeld staan op de website.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden uw acties in logbestanden opgeslagen. De school beperkt zich tot de standaard logfiles. Dit wil zeggen dat de school enkel de basisinformatie opslaat in de logbestanden. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website te optimaliseren en te onderhouden.

Aanmeldgegevens

De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar aanmeldgegevens. Deze mogen onder geen enkele voorwaarde doorgegeven worden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op de website van de school zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: Bie Ranschaert, Sint-Lievenspoortstraat 141, 9000 Gent of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onze website bevat links naar andere websites. De school is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de verstrekte persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Links

De website van de school bevat links naar andere websites. De school oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

Meldingen en aanpassingen

De school behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring te wijzigen.

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO
Vzw Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent

 

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search