Welkom


Welkom op de website van onze school. Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel…Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Lees meer over onze school …
Contactgegevens

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort Sint-Lievenspoortstraat 141 
9000 Gent
Maatschappelijke zetel:
Sint-Lievenspoort 129, 9000 Gent

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@slp-gent.be


Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@slp-gent.be


GON-coördinator

bel 09 268 26 55

gon@slp-gent.be

Kinderen met gehoorproblemen

De leerlingen die doof of slechthorend zijn, zitten bij ons op school in aparte klassen. Leer meer

Kinderen met een taalstoornis

De leerlingen met spraak- of taalontwikkelingsstoornissen zitten bij ons op school in aparte klassen. Leer meer

Kinderen met een autismespectrum- stoornis

Onze school biedt aangepast onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid. Leer meer

BuBaO | vzw Sint-Lievenspoort

Hier is elk kind een unieke schat, een onbeschreven blad, te beschrijven met veel geduld, inkt met liefde gevuld. Van elke letter zal het groeien, van elke druppel zal het bloeien. Niets is ons te veel. Integendeel… Het kind staat hier centraal bij ons allemaal.

Onze school is een vrije basisschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 en type 9.

Wat bieden wij?

Contactgegevens

BuBaO |  vzw Sint-Lievenspoort Sint-Lievenspoortstraat 141 9000 Gent

Maatschappelijke zetel:
Sint-Lievenspoort 129, 9000 Gent

Schoolsecretariaat

bel 09 268 26 50

bubao@sintlievenspoort.be

 

Busvervoer

bel 09 268 26 54

vervoer@sintlievenspoort.be

Search